Pyrodiskusjonen er ikke død

(c) Klanen
(© Klanen)

Sesongen 2019 ble avsluttet med pyro-protester over det ganske land. Supportere, representanter fra media og klubber gikk ut og stilte seg på linje med supporterne og ønsket seg lovlig bruk av pyro-effekter. NTF gikk til NFF og sammen gikk de ut og manet til dialog mellom partene.

Deretter så har det vært relativt stille, ikke helt stille da, for NFF har ikke viftet med noe hvitt flagg og sagt at vi holder tilbake alle høstens bøter i påvente av utkomme av dialog – nei, nei, fy - NFF-toget dunker på og deler ut bøter over en lav sko, her skal alle få svi.

Min sterke mistanke i fjor høst var at NFF jobbet i det skjule med myndighetene, med tanke på å lande på samme modell som det er i England. Et land som kan sammenlignes med Norge, ikke bare fordi det virker som at NFF er fullstendig anglofile, men også fordi begge landene står utenfor EU. I England er der så å si ikke bruk av bluss på tribunen, men der er også fengselsstraff på 3 år for å blusse på fotballkamp.

Det ble avholdt møter, det skulle bli dialog og det ble satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Vålerenga. Vålerenga sin arrangementssjef, Anita Aleksandersen og Supporter koordinator Matjias Loeb deltar i denne arbeidsgruppen.

Før jeg går inn på resultatene fra denne møtevirksomheten, så skjer det også en annen veldig interessant ting. NTF har tatt initiativ, og NFF har hyret advokater fra et av Oslos større advokatselskaper for å se på det som heter «Objektiv ansvar». Hvorfor er dette viktig? Det er fordi at bøtene som NFF pålegger klubbene blir utfordret, klubbene stritter nå imot, sier at de ikke lengre er villige til å betale den slags bøter. Det er på det rene at det er klubben som er ansvarlig for gjennomføringen av fotballkampen, eller arrangementet og det jobbes med å få klarere forståelse av hva dette da faktisk betyr. Objektivt ansvar – hvis klubben gjør alt som forventes av dem, de har gjennomført alle tiltak de lovlig kan gjøre for å forhindre at det blusses på tribunen – kan de da allikevel få bot. Loven sier faktisk nei – det kan de ikke – ikke så spesifikt kanskje, men i alle andre overførte betydninger som kan sammenlignes så er det «Nei – det kan de ikke». Så forhåpentligvis så lander dokumentene til advokatene på samme ståsted.

Hvis advokatene konkluderer, som jeg tror de kommer til å gjøre – ja da blir bøtene som vi kjenner de i dag borte. NFF kan ikke lengre gi Vålerenga bot for blussing når Vålerenga har gjort det de skal gjøre for å forhindre det.

Så er det en viktig spiller, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. De holder i selve nøkkelen for om pyrotekniske virkemidler i det hele tatt er lovlige salgsvarer, eller om disse skal klassifiseres på den ene eller andre måten som gjør at de ikke kan benyttes. Hvis du tenker tilbake så husker du at «Nødbluss» ble forbudt å bruke, mens supporterne jobbet frem et nytt produkt som het «Bluss» og da var det tillatt å bruke. Alle vet at supportere og fotballklubber kan være i pengenød, poengnød – men aldri virkelig nød.

Arbeidsgruppen som ble omtalt ovenfor, har avhold flere møter, de har diskutert, det har fokusert på både takhøyde, gjensidig respekt og finne frem til et regelverk som partene kan leve med.

Status på dette arbeidet er:

Supporterklubbene søker klubb om generell tillatelse før sesongstart, dette skjer i form av et dokument, og har en del parametere som vi lett kan klare å innfri. Når den tillatelsen er gitt så melder supporterne uken før kamp – at denne kommende kampen skal vi blusse på, og sånn har vi tenkt å gjøre det.

Det foreløpige resultatet, åpner for at blussing – eller bruk av pyrotekniske hjelpemidler, kan skje ved Innmarsj (før kamp), i Pausen (etter dommerens pausesignal, og før dommeren starter andre omgang) og etter kampen (etter dommerens sluttsignal)

Det foreløpige resultatet, åpner også for at bruk av pyrotekniske hjelpemidler kan brukes på bortebane, men legg merke til at dette defineres som et prøveprosjekt og har noen klausuler hengende ved seg. Når Vålerenga skal til Bergen, så kan vi søke om å få tillatelse til å blusse, vi må da søke Brann om tillatelse – dette må vi gjøre for teknisk sett er det Brann som er arrangør av den kampen og som da har ansvaret. I denne prøveordningen så er det frivillig for klubbene og delta, og når det er sagt så har Vålerenga sagt at de er villige til å være med, slik at de som gjester vårt stadion kan få tillatelse.

Jeg ønsker å ta deg med tilbake, en høstkveld på Åråsen, i flomlys, TV-sendt lokalt oppgjør, oss mot de som hater oss aller mest, de som vi ikke skal møte i år. To solide supporter grupper synger mot hverandre, som har TIFO, som bruker røyk og bluss, og hvor det fyres av stemningspyro i løpet av kampens gang. TV-bildene er magiske, og eksperter, spillere og andre snakker i media om en fantastisk ramme. Det er målbildet – det er der vi ønsker å være.

Det foreløpige regelverket gir oss bedre arbeidsvilkår enn det som var tillatt i år, men det gir oss ikke muligheten til å gjennomføre en full kamp på den måten vi ønsker oss.

Min foreløpige tilbakemelding er at dette er steg i riktig retning, men det er enda ikke godt nok. Ikke godt nok fordi det foreløpige resultatet viser oss fotballsupportere at joda, vi skal ta dere litt på alvor, men når det kommer til stykket så vet dere ikke deres eget beste og vi, vi som er ansvarlige voksne mennesker må bestemme på deres vegne.

Når vi snakker om stemningspyro under kampens gang, så er det klubbene selv som er det største hinderet og jeg synes at de skal gå en runde med seg selv, og forhåpentligvis endre litt standpunkt.

Supportere ønsker stemningspyro, for eksempel ved målfeiring, dette ønsker både TV selskap og de som ser kampen på TV, for de gir fete TV bilder. Supporterene vet at vi kan gjennomføre dette absolutt like trygt og godt som en pausefeiring. Vi som supportere har liten eller ingen interesse av å fyre så vanvittig mye at hele Valle røyklegges og kampen må stanses, vi klarer å regulere dette, så stedet for å si nei – lag et regelverk som åpner for lokale regler, som tillater at vi supportere i samhandling med vår klubb kan teste ut, finne gode løsninger – da er vi der.

Så kjære supportervenner, dette er fremskritt, kanskje vi får en ny verden uten bøter, med lovlige pyrotekniske virkemidler – det tenner vi ett bluss for.


Vi lever i en tid av krenka. Derfor må vi fortelle deg at ikke alle Klanens medlemmer nødvendigvis er enig i meningene til skribenten, ei heller styret. Dette er ting du må ta innover deg og takle i hverdagen din.

Bli medlem i Klanen!