Klanen er urokkelig

(c) EspenB - sorry, gadd ikke å stryke t-skjorta
(© EspenB - sorry, gadd ikke å stryke t-skjorta)

Tillat meg å være klokkeklar, Vålerenga og Klanen er mot rasisme. I 1996 ble «Vålerenga mot rasisme» etablert i et samarbeid mellom klubben og Klanen. Standpunktet vårt er uforandret, og det er like viktig i dag som den gang. Klanens eget manifest fastslår «Vi er antirasistiske, ikkevoldelige og inkluderende, samtidig som vi har et dårlig rykte å ta vare på»

Som Vålerenga supporter holder du aktivt med en idrettsforening som er blant landets aller mest multikulturelle, med utøvere, foreldre, trenere og ledere fra over 70 ulike nasjonaliteter. Klubben vår er helt spesiell, og et foregangseksempel på det arbeidet som bedrives for å dyrke mangfoldet og skape inkludering.

Hvordan påvirker dette deg?

Svært mange, de aller fleste av våre supportere, stiller seg bak disse verdiene og synes det er viktig at vi alle har et forhold til dette.

Beklageligvis finnes det elementer eller personer som oppsøker våre arrangementer, som kommer på tribunen som har holdninger som er diametralt motsatt av våre verdier og til de vil jeg si følgende:

«Liker du å heve høyrearmen i en strak hilsen, har dine sympatier på ytterste høyre, synes at Norge er for nordmenn og alt annet sånt feigt piss som dere liker å fortelle hverandre – da kan du dra rett til helvete – du har INGENTING på våre tribuner å gjøre»

Jeg går ikke inn på hva disse «organisasjonene» kaller seg, det varierer like ofte som været. Det er holdningene jeg peker på, og det er personer med disse holdningene jeg ber holde seg unna.

Det er heller ikke slik at dette budskapet begrenser seg til å oppholde seg på tribunen, Klanen eier og drifter tre puber og vi ønsker ei heller mennesker med denne typen holdninger velkommen på våre puber. Våre puber, våre folk, våre verdier, så ta med deg den brune skjorta di og jogg videre.

Klanen er upolitisk og dette er ikke et politisk budskap – det er å fokusere på de verdiene som vi har valgt å lede organisasjonen vår på.

I Klanens egne vedtekter kan du lese:

9. Rasisme, nazisme og vold
Vålerengens Idrettsforening er Norges mest fargerike idrettslag med medlemmer av ulik nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn. Klanen er stolte over å støtte en slik klubb, og tar avstand fra enhver form for fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, legning og tro. Rasisme, nazisme og fotballrelatert vold er uforenlig med medlemskap i Klanen.

Klanen har registrert at det finnes mennesker som har helt andre holdninger enn dette som aktivt oppsøker supportermiljøene for å forsøke å rekruttere mennesker til å bli med på deres egne aktiviteter som står i sterk kontrast til våre verdier.

Klanstyret jobber aktivt utfra våre vedtekter, og har bidratt sammen med klubben til å fornye sanksjonsreglementet. Sanksjonsreglementet tar nå et enda tydeligere standpunkt og der kan du lese at:

  • Medlemskap i ekstrem organisasjon, herunder organisasjoner som forfekter rasisme, nazisme eller aktivt bruker vold som virkemiddel kan medføre bortvisning fra arena og utestengelse på ubestemt tid.
  • Dom for hatkriminalitet kan medføre bortvisning fra arena og utestengelse på ubestemt tid.

La oss sammen stå opp for våre verdier, la oss sammen holde tribunene våre fri for nazisme og personer som sympatiserer med dem.

Det var viktig i 1996 – det er like viktig i dag

Mitt navn er Trond L. og jeg står fjellstøtt med Klanen’s verdier i ryggen, og jeg håper av hele mitt hjerte at du som leser dette deler disse verdiene.

PS! Skulle du derimot ha lest dette og reagerer med sinne, frustrasjon eller føler deg krenka, da har jeg en oppfordring til deg. Gå og still deg foran speilet, se nøye på deg selv - for du står og ser på rasisten i rommet.

Heia Vålerenga!

(c) Klanen
(© Klanen)


Vi lever i en tid av krenka. Derfor må vi fortelle deg at ikke alle Klanens medlemmer nødvendigvis er enig i meningene til skribenten, ei heller styret. Dette er ting du må ta innover deg og takle i hverdagen din.

Bli medlem i Klanen!